President:  Vladyslav  Helzin  
Address:
83005  Donetsk,  189A, I.Tkachenka Str. 
Web site:  http://www.olimpik.com.ua/
Phone:  +38 (062) 385-54-03
E-Mail:  olimpik2001@rambler.ru
Gallery
Bannikov stadium
Bannikov stadium
Directions and Management
Address:  01133 Kiev , 7B, Laboratorna lane 
Stadium Specifications

Victor Bannikov NTK FFU Stadium